Intern begeleider

Intern begeleider

Type
Opleiding - Post HBO
Baankans
Aanbieder
Werkplein Twente
Inhoud

Je gaat aan de slag met professionele communicatie en het begeleiden en coachen van leraren en teams. Een combinatie van online en fysieke lessen. 

Dit ga je doen

Je gaat aan de slag met de volgende thema's:

  • Taak en functie van de Intern Begeleider
  • Passend onderwijs/ondersteuningsstructuur
  • Professionele communicatie
  • \Begeleiden en coachen van leraren en teams
  • Schoolontwikkeling en verandermanagement
  • Rekenen, taal en gedrag binnen de ondersteuningsstructuur
Dit wordt er van je verwacht

Je hebt een Pabo-diploma en bent werkzaam in het onderwijs. 

Dit is het resultaat / dit kun je na afloop:

Na het succesvol afronden van de opleiding Intern Begeleider ben je in staat om de ondersteuningsstructuur op te zetten en te coördineren. Je kunt leraren op je school helpen en op professionele wijze begeleiden bij het inhoud geven aan extra ondersteuning voor leerlingen. Je levert een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school.

Werken in het onderwijs FAQ

Medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs vallen onder de CAO PO. In de cao zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld zoals salaris, verlofdagen, werktijden, eindejaarsuitkering, reiskosten etc. De actuele CAO PO vind je hier.

lees meer

Wat je gaat verdienen is afhankelijk van de functie die je gaat uitvoeren.

De in de cao opgenomen leerkrachtschalen zijn LB t/m LE. Leerkrachten krijgen in de praktijk vaak betaald volgens schaal LB t/m LD. Afhankelijk van de functiezwaarte en van de onderwijssoort wordt je ingeschaald in één van deze schalen.

Startende leerkrachten in het regulier onderwijs beginnen vaak in schaal LB en in het speciaal onderwijs vaak in LC.

Hieronder wordt de salarisrange in bruto bedragen (o.b.v. een fulltime dienstverband) weergegeven van schaal LB t/m schaal LD.

Schaal       Min            Max
LB           € 2865      € 4366
LC           € 2882      € 5087
LD           € 2894      € 5784

 
Naast je bruto maandsalaris ontvang je ook 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast kan je via je werkgever gebruik maken van collectieve kortingen op je ziektekostenverzekering en kan je gebruik maken van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie.

De volledige actuele salaristabellen vind je in de actuele CAO primair onderwijs.

lees meer

De in de cao opgenomen schalen voor onderwijsondersteunend personeel is schaal 1 t/m 16. Afhankelijk van de functie wordt je ingeschaald in één van deze schalen.

In de actuele CAO primair onderwijs vind je de salarisrange in bruto bedragen van alle OOP schalen.

Als onderwijsassistent wordt je vaak ingeschaald in schaal 4 t/m 6. Als leraarondersteuner ben je vaak ingeschaald in schaal 7 of 8.

Naast je bruto maandsalaris ontvang je ook 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast kan je via je werkgever gebruik maken van collectieve kortingen op je ziektekostenverzekering en kan je gebruik maken van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie.

De volledige actuele salaristabellen vind je in de actuele CAO primair onderwijs.

lees meer
avt.Action Form