Pabo (deeltijd en voltijd)
Pabo (deeltijd en voltijd)

Pabo (deeltijd en voltijd)

Inhoud

Je frist jouw kennis op van de basisschoolvakken en leert hoe je lesgeeft in deze vakken. Je bent twee dagen per week op de basisschool voor stage en opdrachten. Je krijgt daarbij hulp van de 'opleider in de school'. Je leert dus niet alleen op de pabo, maar ook op de stage- of opleidingsschool.

Dit ga je doen

Opfrissen vakken basisschool
Leren lesgeven
Werkplekleren (stage)
Intervisie: leren van elkaar
Wetenschap en Technologie
Creatieve vorming en expressievakken

55% theorie | 40 % praktijk- en groepsopdrachten | 5% studieloopbaanbegeleiding.

Dit wordt er van je verwacht

Minimaal een havo of mbo (niveau 4) diploma. Voor de exacte toelatingseisen verwijzen wij je naar de informatie van de opleiders. 

Dit is het resultaat / dit kun je na afloop:

Met de pabo word je leraar basisonderwijs, je bent manager, coach, inspirator en motivator. Naast de verantwoordelijkheid voor jouw eigen klas organiseer je bijvoorbeeld het schoolreisje of de sportdag, of je specialiseert je op een bepaald terrein.

Werken in het onderwijs FAQ

Medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs vallen onder de CAO PO. In de cao zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld zoals salaris, verlofdagen, werktijden, eindejaarsuitkering, reiskosten etc. De actuele CAO PO vind je hier.

lees meer

Wat je gaat verdienen is afhankelijk van de functie die je gaat uitvoeren.

De in de cao opgenomen leerkrachtschalen zijn LB t/m LE. Leerkrachten krijgen in de praktijk vaak betaald volgens schaal LB t/m LD. Afhankelijk van de functiezwaarte en van de onderwijssoort wordt je ingeschaald in één van deze schalen.

Startende leerkrachten in het regulier onderwijs beginnen vaak in schaal LB en in het speciaal onderwijs vaak in LC.

Hieronder wordt de salarisrange in bruto bedragen (o.b.v. een fulltime dienstverband) weergegeven van schaal LB t/m schaal LD.

Schaal       Min            Max
LB           € 2865      € 4366
LC           € 2882      € 5087
LD           € 2894      € 5784

 
Naast je bruto maandsalaris ontvang je ook 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast kan je via je werkgever gebruik maken van collectieve kortingen op je ziektekostenverzekering en kan je gebruik maken van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie.

De volledige actuele salaristabellen vind je in de actuele CAO primair onderwijs.

lees meer

De in de cao opgenomen schalen voor onderwijsondersteunend personeel is schaal 1 t/m 16. Afhankelijk van de functie wordt je ingeschaald in één van deze schalen.

In de actuele CAO primair onderwijs vind je de salarisrange in bruto bedragen van alle OOP schalen.

Als onderwijsassistent wordt je vaak ingeschaald in schaal 4 t/m 6. Als leraarondersteuner ben je vaak ingeschaald in schaal 7 of 8.

Naast je bruto maandsalaris ontvang je ook 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast kan je via je werkgever gebruik maken van collectieve kortingen op je ziektekostenverzekering en kan je gebruik maken van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie.

De volledige actuele salaristabellen vind je in de actuele CAO primair onderwijs.

lees meer
avt.Action Form