Functies in het onderwijs
Functies in het onderwijs

Functies in het onderwijs

Leerkracht

(salarisschaal LB t/m LE)

Verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de en de eigen groep.

Zelfstandige verantwoordelijkheid als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen.

Zeggenschap over inhoud van de lesstof, de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt, de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de begeleiding van leerlingen en de contacten met de ouders

NB: Afhankelijk van het soort school (BO/SBO) en de inhoud van de functie is het aan het schoolbestuur om te komen tot een beschrijving en bijbehorende inschaling van de leerkrachtfuncties.

voorbeeldfuncties

NB: In de beschrijving en toelichting worden nog numerieke salarisschalen gebruikt. Deze zijn in 2022 omgezet naar een andere benaming (volgens de cao voor voortgezet onderwijs). De leraren zijn ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD.

Kijk hier voor het opleidingsaanbod

Leraarondersteuner A en B

Leraarondersteuner A
(salarisschaal 7 cao po)

Observeert leerlingen en helpt hen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Aandacht voortgang individuele leerlingen en ondersteuning ouderavonden.

De leraarondersteuner A verzorgt instructie en begeleiding van leerlingen in samenspraak met de leraar en speelt daarbij in op specifieke situaties en maatschappelijke actualiteiten.

voorbeeldfunctie

 

Leraarondersteuner B

(salarisschaal 8 cao po)

Observeert leerlingen en helpt hen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Aandacht voortgang individuele leerlingen en ondersteuning ouderavonden.

De leraarondersteuner B verzorgt zelfstandig instructie en begeleiding van leerlingen en ontwikkelt onderdelen van het lesprogramma.

voorbeeldfunctie

 

Kijk hier voor het opleidingsaanbod

Onderwijsassistent A, B en C

Onderwijsassistent A 
(salarisschaal 4 cao po)

De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, organisatie en beheer taken, verzorging van leerlingen (optioneel) en doet aan professionalisering.

voorbeeldfunctie

 

Onderwijsassistent B 
(salarisschaal 5 cao po)

De onderwijsassistent B verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en speelt daarbij in op specifieke situaties, doet verbetervoorstellen en stemt deze af met de leraar.

voorbeeldfunctie

 

Onderwijsassistent C
(salarisschaal 6 cao po)

De onderwijsassistent C verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, speelt in op specifieke situaties en handelt naar eigen inzicht, werkt mee aan de vormgeving en planning van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten, doet verbetervoorstellen en stemt dit af met de leraar.

voorbeeldfunctie

 

Kijk hier voor het opleidingsaanbod

Directeur 

(salarisschaal D11 - D13)

Functiekenmerken

o   Gericht zijn op het primaire proces

o   Organisatieontwikkeling

o   Organisatiebeleid en -beheer

o   Ondernemerschap

o   Denkkracht

o   Intrapersoonlijke competenties

o   Interpersoonlijke competenties

o   Aansturen van professionals


NB: afhankelijk van het type school en de inhoud van de functie is het aan het schoolbestuur om te komen tot een beschrijving en bijbehorende inschaling van de directiefuncties.

voorbeeldfuncties

Live Forms
Loading
  • Met een steuntje in de rug durf jij het ook! Stel ons al je vragen.

Intern begeleider

(salarisschaal 10, 11 of LB/LC)


Taken

o   Coördinatie Leerlingvolgsysteem (LVS)

o   Remedial Teaching 

o   Coaching leerkrachten


Kenmerken

Ontwikkeling en coördinatie zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren

IB-er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en houdt leraren hiervan op de hoogte. Vanuit de praktijk is ervaring in PO vereist. Dit in tegenstelling tot de opleiding of functiebeschrijving, waarbij ervaring geen vereiste is.

 

NB: de taak van intern begeleider maakt doorgaans deel uit van de functie van leerkracht.