Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


  Algemeen

  In het primair onderwijs zijn de functies onder te verdelen in drie categorieën:

  • onderwijsgevende functies (leerkrachtfuncties)
  • onderwijsondersteunende functies (onderwijsassistent, leraarondersteuner, orthopedagoog, administratief medewerker, stafmedewerker etc.)
  • directiefuncties (directeur, adjunct-directeur, locatieleiders, bestuurder etc.)

   

  In deze categorieën zijn naast bovenstaande voorbeelden nog diverse andere functies te onderscheiden. Welke functies bij een werkgever aanwezig zijn is afhankelijk van de onderwijssoort (het functiegebouw in het speciaal onderwijs is anders dan een functiegebouw in het regulier onderwijs). Maar daarnaast zijn er ook verschillen tussen werkgevers onderling.

  Om als leerkracht aan de slag te gaan in het regulier basisonderwijs of het speciaal onderwijs dien je in het bezit te zijn van een PABO diploma. Met je PABO diploma kan je ook In het voortgezet speciaal onderwijs aan de slag (maar hier volstaat ook een eerste of tweede graads bevoegdheid voor het VO).

  Je kunt op verschillende manieren een bevoegdheid halen om in het primair onderwijs te mogen werken. Deze routes worden weergegeven in onderstaande factsheet.
  Factsheet-opleidingsroutes-en-subsidiemogelijkheden-Primair-Onderwijs

  lees meer

  Scholen voor openbaar onderwijs zijn toegankelijk voor elke leerling en leraar. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging.

  Scholen voor bijzonder onderwijs geven les vanuit een bepaalde richting (een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging). Voorbeelden hiervan zijn:

  • Algemeen bijzonder;
  • Rooms-katholiek;
  • Protestants-christelijk;
  • Reformatorisch;
  • Islamitisch

  Zowel openbare als bijzondere scholen onderwijs geven volgens een specifiek onderwijsconcept. Meer informatie over de meest voorkomende onderwijsconcepten is hier te vinden.

  Het primair onderwijs bestaat uit regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Wil je meer weten over de opbouw van het primair onderwijs? Kijk dan hier.

  Met deze website proberen wij vraag en aanbod in het primair onderwijs in de regio Twente en Oost Nederland bij elkaar te brengen. Afhankelijk van je vraag sturen wij je door naar de juiste partner.

  Heb je vragen over opleiding en scholing? Bekijk dan het opleidingsaanbod en neem contact op met de betreffende aanbieder.

  Wil je meer informatie over vacatures en het vinden van een baan? Bekijk dan vacatures op onze vacaturepagina.

  Ben je in het bezit van een diploma en wil je ervaring opdoen bij verschillende schoolbesturen in de regio?

  Neem voor inzet binnen 30 verschillende schoolbesturen in de regio contact op met Mobiliteitscentrum ObT voor een vrijblijvend (intake) gesprek.

  Neem voor inzet binnen het openbaar onderwijs Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland rechtstreeks contact op met Consent

  Neem voor inzet binnen Varietas rechtstreeks contact op met Varietas.

  Met een steuntje in de rug durf jij het ook! Stel ons al je vragen via het contactformulier op de website.

  Nee, wij bieden geen ondersteuning bij het vinden van woonruimte. Voor het vinden van woonruimte kan je het beste contact leggen met één van de makelaars in de regio Twente.

  Ook als je lange tijd geen les hebt gegeven zijn er mogelijkheden om opnieuw in het onderwijs aan de slag te gaan. Je kunt bijvoorbeeld een opfriscursus volgen die in samenwerking met onze opleiders worden aangeboden. Natuurlijk kan je ook solliciteren op vacatures.


  Arbeidsvoorwaarden

  Medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs vallen onder de CAO PO. In de cao zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld zoals salaris, verlofdagen, werktijden, eindejaarsuitkering, reiskosten etc. De actuele CAO PO vind je hier.

  lees meer

  Wat je gaat verdienen is afhankelijk van de functie die je gaat uitvoeren.

  De in de cao opgenomen leerkrachtschalen zijn LB t/m LE. Leerkrachten krijgen in de praktijk vaak betaald volgens schaal LB t/m LD. Afhankelijk van de functiezwaarte en van de onderwijssoort wordt je ingeschaald in één van deze schalen.

  Startende leerkrachten in het regulier onderwijs beginnen vaak in schaal LB en in het speciaal onderwijs vaak in LC.

  Hieronder wordt de salarisrange in bruto bedragen (o.b.v. een fulltime dienstverband) weergegeven van schaal LB t/m schaal LD.

  Schaal       Min            Max
  LB           € 3.301      € 5.030
  LC           € 3.321      € 5.862
  LD           € 3.334      € 6.665

   
  Naast je bruto maandsalaris ontvang je ook 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast kan je via je werkgever gebruik maken van collectieve kortingen op je ziektekostenverzekering en kan je gebruik maken van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie.

  De volledige actuele salaristabellen vind je in de actuele CAO primair onderwijs.

  lees meer

  De in de cao opgenomen schalen voor onderwijsondersteunend personeel is schaal 1 t/m 16. Afhankelijk van de functie wordt je ingeschaald in één van deze schalen.

  In de actuele CAO primair onderwijs vind je de salarisrange in bruto bedragen van alle OOP schalen.

  Als onderwijsassistent wordt je vaak ingeschaald in schaal 4 t/m 6. Als leraarondersteuner ben je vaak ingeschaald in schaal 7 of 8.

  Naast je bruto maandsalaris ontvang je ook 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast kan je via je werkgever gebruik maken van collectieve kortingen op je ziektekostenverzekering en kan je gebruik maken van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie.

  De volledige actuele salaristabellen vind je in de actuele CAO primair onderwijs.

  lees meer

  De in de cao opgenomen directieschalen zijn D11 t/m D15. Voor adjunct-directeuren is dit A10 t/m A13. Afhankelijk van de functie wordt je ingeschaald in één van deze salarisschalen.

  Hieronder wordt de salarisrange in bruto bedragen weergegeven van de meest voorkomende directeur en adjunct-directeurschalen.

  Schaal Min Max
  A10 € 3031 € 5030
  A11 € 3186 € 5862
  A12 € 3343  € 6665
  D11 € 3186 € 5862
  D12 € 3343 € 6665
  D13 € 5187 € 7225

   

  Naast je bruto maandsalaris ontvang je ook 8% vakantietoeslag, en 8,33% eindejaarsuitkering. Daarnaast kan je via je werkgever gebruik maken van collectieve kortingen op je ziektekostenverzekering en kan je gebruik maken van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie.

  De volledige actuele salaristabellen vind je in de actuele CAO primair onderwijs.

  lees meer

  Het primair onderwijs kent een jaartaak van 1659 uur. Op basis van een 40-urige werkweek is dit 41,5 week werken. Je hebt 428 uur vakantie. Dit komt neer op ruim 10 weken vakantie. Je vakanties lopen grotendeels gelijk met de schoolvakanties van de leerlingen maar zijn niet geheel gelijk. Leerlingen zijn met alle schoolvakanties ruim 12 weken vrij.

  Je solliciteert op een functie bij een schoolbestuur. Dit kan een zogenaamde éénpitter zijn (bestuur met één school). Dan ben je in dienst van die specifieke school. Maar je kunt ook solliciteren bij school die valt onder een schoolbestuur met meerdere scholen. Hierbij krijg je een bestuursaanstelling waardoor je (als dit bv. door leerlingen krimp noodzakelijk is) ook ingezet kunt worden op de overige scholen die vallen onder het schoolbestuur. Dit gebeurt echter conform geldende regels en vaak in overleg met de medewerkers.


  Opleidingen

  Je kunt de PABO volgen in voltijd (vier jaar), deeltijd (2 tot 4 jaar afhankelijk van vooropleiding en evt. vrijstellingen), of middels een zij-instroom traject. Meer informatie over opleidingen vind je door gebruik te maken van het keuze menu op onze website.

  Om toegelaten te worden tot de pabo dien je in het bezit te zijn van een mbo4- of een havodiploma. Heb je deze niet? Dan kun je een 21+-toets maken om toegelaten te worden.

  Om als onderwijsassistent aan de slag te kunnen wordt er vaak gevraagd om het MBO-4 diploma onderwijsassistent. Er is echter geen wettelijke verplichting voor een diploma om als onderwijsassistent aan de slag te kunnen. Heb je een relevante vooropleiding of werkervaring dan zijn er ook mogelijkheden om als onderwijsassistent aan de slag te gaan.
  Klik hier voor een overzicht van de opleidingen tot onderwijsassistent.

  Ja, dit kan. Je kunt aan het werk als leraarondersteuner of als pedagogisch coach. Enkele alumni werken ook in combinatiefuncties in zowel het onderwijs en de kinderopvang, bijvoorbeeld binnen een IKC.
  Klik hier voor een overzicht van de AD PEP (voltijd & deeltijd) opleidingen.

  In principe rond je het zij-instroom traject in 2 jaar af. Wettelijk is geregeld dat je met een zij-instroom traject 2 jaar lang zonder bevoegdheid les mag geven.


  Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject is dat je (naast een VOG) een afgeronde hbo (bachelor) of wo-opleiding hebt en vanaf de start een aanstelling in het basisonderwijs.
  Daarnaast moet je eerst een geschiktheidsonderzoek doen. Dit kan bijvoorbeeld een praktijkopdracht zijn. Hieruit moet blijken of je al voldoende kennis, inzicht en vaardigheden hebt om direct voor de klas te staan, welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt en of je in staat bent om binnen 2 jaar je onderwijsbevoegdheid te halen.


  Vacatures

  Op deze pagina vind je een verzameling van vacaturepagina’s van de aangesloten schoolbesturen in de regio Twente en Oost Nederland.


  Subsidies en tegemoetkomingen

Live Forms
Loading
 • Met een steuntje in de rug durf jij het ook! Stel ons al je vragen.