Over werken in het onderwijs
Over werken in het onderwijs

Over werken in het onderwijs

Onderwijssoorten in het primair onderwijs

Zoals het schema hiernaast laat zien is het primair onderwijs uit te splitsen in regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Het reguliere onderwijs is verder onder te verdelen in regulier basisonderwijs (Bao) en speciaal basisonderwijs (SBO).
Het speciaal onderwijs is verder onder te verdelen in scholen voor speciaal onderwijs (SO) en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).[1]  

Door te klikken op het onderdeel krijg je meer informatie over de betreffende onderwijssoort.

Hoewel er in alle bovengenoemde situaties sprake is van het geven van onderwijs is de wijze waarop en de populatie waaraan onderwijs wordt gegeven verschillend. Heb je een voorkeur om te werken in een specifieke onderwijssoort of wil je graag een keer meekijken om een indruk te krijgen? Neem dan contact op met onze partners!

[1] Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs 

Denominaties

In het reguliere onderwijs kennen we scholen voor openbaar onderwijs en scholen voor bijzonder onderwijs.

Openbaar onderwijs
Scholen voor openbaar onderwijs zijn toegankelijk voor elke leerling en leraar. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende aanbod van openbaar onderwijs.


Bijzonder onderwijs
Scholen voor bijzonder onderwijs geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

Voorbeelden van bijzonder onderwijs zijn:

  • Algemeen bijzonder;
  • Rooms-katholiek;
  • Protestants-christelijk;
  • Reformatorisch;
  • Islamitisch
  • etc.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs


Voor alle scholen in het primair onderwijs geldt dat zij volgens bepaalde onderwijskundige uitgangspunten kunnen lesgeven (zie hieronder; onderwijsconcepten).

 

Onderwijsconcepten

Voor meer informatie over onderwijsconcepten verwijzen wij je door naar scholenopdekaart.nl

Werken in het onderwijs FAQ

Medewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs vallen onder de CAO PO. In de cao zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld zoals salaris, verlofdagen, werktijden, eindejaarsuitkering, reiskosten etc. De actuele CAO PO vind je hier.

lees meer