Over Durf in het onderwijs
Over Durf in het onderwijs

Over Durf in het onderwijs

Vanuit het bestaande regionale Kennisnetwerk Lerende Leraren is het initiatief genomen om in de regio Twente/Oost-Nederland samen te werken aan de regionale aanpak van het lerarentekort (RAL). Vervolgens is deze aanpak uitgebreid naar alle functies binnen het primair onderwijs, de regionale aanpak personeelstekort (RAP). 

Onderdeel hiervan is deze website, Durf in het Onderwijs. Een digitaal platform waar informatie over werken in het primair onderwijs, inspirerende onderwijsverhalen, loopbaanpaden, opleidingsroutes en vacatures uit de regio samen komen.


Partners regionale aanpak personeelstekort regio Twente/Oost-Nederland
Kennisnetwerk Lerende Leraren is een partnerschap bestaande uit vijftien schoolbesturen uit de regio Twente/Oost-Nederland, Saxion (Lerarenopleiding), ROC van Twente (Opleiding Onderwijsassistent) en Mobiliteitscentrum ObT. Naast de partners uit het Kennisnetwerk Lerende Leraren hebben andere schoolbesturen uit de regio, werkplein Twente en Leerwerkloket zich aangesloten bij de activiteiten rond de regionale aanpak van het personeelstekort in primair onderwijs.

Professionals vanuit alle genoemde organisaties leveren, ieder vanuit de eigen expertise, een bijdrage aan de regionale activiteiten rond de aanpak van het personeelstekort.

 

Meer informatie over de partners:

·        Partners Durf in het onderwijs & Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)

Live Forms
Loading
  • Met een steuntje in de rug durf jij het ook! Stel ons al je vragen.