Denominaties in het onderwijs

In het reguliere onderwijs kennen we scholen voor openbaar onderwijs en scholen voor bijzonder onderwijs.

Openbaar onderwijs
Scholen voor openbaar onderwijs zijn toegankelijk voor elke leerling en leraar. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Wel kunnen er scholen zijn die volgens bepaalde onderwijskundige uitgangspunten lesgeven (zie hieronder; onderwijsconcepten). De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende aanbod van openbaar onderwijs.

Bijzonder onderwijs
Scholen voor bijzonder onderwijs geven les vanuit een bepaalde richting (een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging). Voorbeelden hiervan zijn:

-        Algemeen bijzonder;

-        Rooms-katholiek;

-        Protestants-christelijk;

-        Reformatorisch;

-        Islamitisch

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs