Regulier onderwijs
Regulier onderwijs

Regulier onderwijs

Regulier onderwijs

 

Regulier basisonderwijs (Bao)
Regulier onderwijs is de verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen, zoals speciaal onderwijs. 
Het reguliere basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van vier tot dertien jaar, oftewel groep 1 t/m 8. Het basisonderwijs kan gevolgd worden vanaf vier jaar, echter pas vanaf de vijfde verjaardag is het kind leerplichtig

 

Speciaal basisonderwijs (SBO)
Het speciaal basisonderwijs valt ook onder het reguliere basisonderwijs en hierbij gelden dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs. Kinderen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal (kunnen) ontwikkelen kunnen worden aangemeld op een SBO school. Dit kunnen kinderen zijn die moeilijk leren, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of kinderen met gedragsproblemen. Vaak zijn de groepen op een SBO school kleiner en zijn er meer deskundigen om te helpen met leren. Het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat kinderen uitstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. Als dit niet lukt stromen ze door naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. De SBO-school maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband die bepaalt middels een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling wordt toegelaten tot een SBO of (V)SO school.

 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs

Live Forms
Loading
  • Met een steuntje in de rug durf jij het ook! Stel ons al je vragen.