Speciaal onderwijs

 

Speciaal onderwijs (SO)
Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig die een gewone basisschool en een SBO-school niet kunnen bieden. Deze kinderen gaan dan naar een school voor speciaal onderwijs. Op deze school gelden kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs bestaat uit vier groepen (clusters):

Cluster 1:
blinde, slechtziende kinderen

Cluster 2:
dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal of spraak ontwikkelingsstoornis

Cluster 3:
motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig ziekte kinderen

Cluster 4:
kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Scholen voor cluster 3 en 4 zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt middels een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling wordt toegelaten tot een SBO, SO of VSO-school. Bij cluster 1 en 2 scholen bepaalt de instelling zelf of een leerling wordt toegelaten.

 

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Kinderen die uitstromen bij het speciaal onderwijs komen vaak op het voortgezet speciaal onderwijs. Bij voortgezet speciaal onderwijs zijn kerndoelen omschreven die uitgaan van drie uitstroomprofielen:

-        vervolgonderwijs

-        arbeidsmarkt

-        dagbesteding

Partners voor SO/VSO in ons netwerk zijn:
- Attendiz
- SOTOG


Live Forms
Loading
  • Met een steuntje in de rug durf jij het ook! Stel ons al je vragen.