"Wees jezelf en sta open voor vragen, verhalen en belevenissen van kinderen en leer iedere dag."
Interview

"Wees jezelf en sta open voor vragen, verhalen en belevenissen van kinderen en leer iedere dag."

Nynke Heijt , Leerkracht groep 1/2 de Stapsteen
Terug naar overzicht

Stapsteen 
De Stapsteen is een cluster 4 school binnen het gespecialiseerd onderwijs en valt onder stichting Attendiz. De leerlingen op deze school hebben veel talenten, maar hebben ook extra ondersteuning nodig in onder andere hun sociaal-emotionele ontwikkeling.  ( In het reguleren van het gedrag.) De leerdoelen zijn echter niet anders dan binnen het reguliere primair onderwijs. 

Werken in het speciaal onderwijs op de Stapsteen  
De dagen zijn bij ons heel gestructureerd en staat zodoende ook ruim van tevoren vast. In het dagelijks lesprogramma is er veel afwisseling tussen ontspanning en inspanning. Zo kunnen leerlingen tussendoor bijvoorbeeld wat vaker spelen op het plein. Binnen de onderbouw is er veel aandacht voor spelend leren en korte kringen. De betrokkenheid van leerlingen hierin is heel belangrijk. Het grote doel is om betrokkenheid te krijgen en in te spelen op de talenten van kinderen. Het zien van een kind en onderstrepen wat hij goed doet is heel belangrijk.

Het sociaal-emotionele aspect is de eerste prioriteit, het leren volgt dan hopelijk vanzelf. Je kan niet altijd alle hiaten vullen. Op de Stapsteen werken we zodoende ook met kleinere groepen, waar 14 leerlingen per klas echt het maximum is. Indien nodig stroomt een leerling door naar een andere type (speciaal) onderwijs als dit beter aansluit bij de leerbehoefte & -mogelijkheden van het kind. Afgelopen jaar hebben we in deze groep 14 kinderen begeleid waarvan er 6 zijn gebleven. Ook andere oorzaken zoals verhuizingen spelen hierin uiteraard een rol. 

Het team
Binnen de Stapsteen werken wij met onderwijsassistenten en zorgondersteuners van Jarabee. Zij richten zich op de zorgdoelen en zijn zodoende een belangrijke ondersteuning in de groei van het kind. Het welbevinden van het kind en daarbij de betrokkenheid, ook van de ouders, zijn heel belangrijk in dit type onderwijs. 

In de onderbouw is er standaard een onderwijsassistent aanwezig die veel samen met mij als leerkracht doet. We zijn gelijkwaardig op begeleiding. Daarnaast kan hij/zij extra ondersteunen in instructie op individueel niveau.

 

Nynke persoonlijk

Hoe ben je in het onderwijs terecht gekomen?  
Als kind zette ik mijn beer "Brommetje" en knuffels en pop op stoeltjes in een kring en speelde ik voor juf. Dan ging ik de kleine PIXI- boekjes "voorlezen". Ik hou nog steeds veel van lezen, voorlezen en toneelspelen. 

In welke functies in het onderwijs heb je gewerkt? 
Eerst heb ik 16 jaar in het reguliere onderwijs gewerkt, maar juist de leerlingen met een gouden randje bleven altijd hangen. Zodoende heb ik mij ook verder ontwikkeld als gedragsspecialist (Master special Educational Needs) en ben ik in het speciaal onderwijs gaan werken. Elke dag voor de klas is een fijn maar ook soms dapper. Gelukkig leer je ook elke dag weer wat bij.

Wat maakt het dat jij graag in het onderwijs werkt?
Zelf voel ik mij erg betrokken bij het jonge kind. Ik geniet van de spontaniteit en de onbevangenheid van kleuters.
Waarom moeten meer mensen voor het onderwijs kiezen volgens jou? 
Het onderwijs is altijd in beweging en gaat met de tijd mee. Waar ik als kind een schoolkrant "printte" met de drukpers, gaat bijna alles nu digitaal. Je maakt daarnaast hopelijk een verschil voor kinderen op hun weg naar zelfstandigheid en draagt zodoende bij aan de mensheid van later. 

Verder zijn de randvoorwaarden zoals woon-werkverkeer en opleidingsmogelijkheden goed geregeld binnen Attendiz.

Heb je tips voor mensen die willen beginnen in het onderwijs?
Wees jezelf en sta open voor vragen, verhalen en belevenissen van kinderen, ouders en schoolleiders en leer iedere dag. Dat kan wat kleins zijn. Fouten maken mag. Je kunt je dag zo goed plannen en voorbereiden, vaak verloopt de dag nét iets anders. Vind je weg in het (speciaal) onderwijs!